Bevezetés

Ahhoz a generációhoz tartozom, amely a skála, etűd, előadási darab hármasságán tanulta a zenész-szakmát és alapozta meg a tanításának módszertani kultúráját. Én ma is fontosnak tartom, hogy mindezek megjelenjenek az oktatás folyamatában természetesen a Növendékek egyéniségéhez, képességeihez mérve az egyes részek arányát és intenzitását.
E mellett fontosnak tartom, hogy minden hangszeres növendék találkozzon/ismerkedjen - a teljesség igényével, de a lehetőségek figyelembe vételével - a teljes zenetörténeti anyaggal, a zenetörténeti korszakok/szerzők legszebb dallamaival.
Vannak szerencsés hangszerek, amelyek majd’ a teljes zenetörténeten végigvonulnak, mások - mint a furulya is - csak rövidebb időszakokra kerültek középpontba. Evvel együtt fontosnak tartom a zenetörténeti korszakok lényeges elemeinek, jellegzetes dallamfordulatainak megjelenítését / megszólaltatását a furulyán is.
Ennek érdekében törekszem olyan gyűjtemények összeállítására, kiadására, amely megfelel e céloknak.

Tovább

Kották

Egy út a furulyához...

     

- : -

Etűdök szopránfurulyára

        

- : -

Etűdök altfurulyára

     

- : -

Kis előadási darabok szopránfurulyára

  

- : -

Vocalisok furulyára

              

- : -

Vocalisok trombitára

     

A borítókra kattintva bővebb betekintést kaphat!

Kapcsolat

Megrendelés, vagy kérdés esetén az alábbi e-mail címen veheti fel velem a kapcsolatot.